Jeanne d'Arc Living


Uutta kesäkuun lopussa 2020:

JDL ja Vitage Paint (eli kalkkimaalit) ovat erityneet kahdeksi erilliseksi yhtiöksi!

Vintage Paint maalit ovat yhtiöitetty omaksi yhtiökseen, jonka nimi on Vintage Paint ja yhtiön kotipaikka Hollanti.

Vintage Paint-maalit ovat aina valmistettu hollantilaisessa tehtaassa, joten maalien kuljetusmatka varastolle lyhenee merkittävästi ja Erik, yhtiön omistaja on työskennellyt vuosia JDL maaedustajana Saksassa, Belgiassa ja tietysti Hollannissa. Hän on myös alusta asti ollut vastuussa maalien valmistuttamisesta. Tämä kuljetusmatkojen lyheneminen varmasti hyvä muutos asiakkaankin kannalta! Ja ympäristön. 

Keitä me olemme ja mistä tulee nimi Jeanne d’Arc Living?

Ranskalainen sankaritar Joan of Arc oli upea nainen, jolla oli tavanomaista enemmän tahtoa ja päämäärätietoisuutta. Hän ei ollut aikakautensa sääntöjen kahlitsema eikä välittänyt siitä mitä hänen odotettiin tekevän. Hän oli oman tiensä kulkija ja taisteli viimeiseen asti oikeina pitämiensä asioiden puolesta.

Käyttäessämme hänen nimeänsä yrityksemme nimessä, käytämme sitä ensinnäkin kunnioittaaksemme tätä upeaa naista. Toinen syy on, että uskomme meidän kaikkien voivan oppia häneltä jotakin - vielä 600 vuotta hänen jälkeensä.

Meidän pitäisi kaikkien uskaltaa kulkea omaa tietämme ja uskaltaa erottua joukosta. Tämä on alusta alkaen ollut yksi suurimmista tavoitteistamme tässä yrityksessä. Yritämme jatkuvasti haastaa ajattelutapaamme ja taistelemme sen puolesta, mihin uskomme.

Tuotteet

Yhtiöllä on useita toimipisteitä, mukaan lukien omien aikakauslehtien ja kirjojen julkaisutoiminta. Yhteinen piirre kaikessa mitä me teemme ja suuri intohimomme on ranskalais/skandinaavinen maalaisromanttinen tyyli. Teemme lehteä, joka pysyy tyylissään eikä siinä ole häiritseviä mainoksia. Tottakai tämä on haaste. Se vaatii paljon toimituksellista materiaalia ja siten intohimoista henkilökuntaa, koska teemme suurimman osan itse. Lehteä julkaistaan ​​seitsemällä eri kielellä.

Toimimme myös tukkukauppana jälleenmyyjille. Pääasiassa suunnittelemme tuotteet itse, jotka valmistamme sekä täällä Tanskassa että ulkomailla. Tarjoamme laajan valikoiman liitupohjaisia ​​maaleja (nykyisin Vintage Paint tekee nämä), käsityönä valmistettuja tuotteita, vaatteita, kodintekstiilejä, kalusteita, käsityötuotteita ja muuta - kaikki todelliseen nostalgiseen maalaisromanttiseen tyyliin. Suunnittelemme lähes kaikki tuotteemme itse, ja monet niistä ovat käsintehtyjä.

Tavoitteemme

Haluamme tuottaa luonnekasta, erottuvaa ja mieliinpainuvaa ranskalais / skandinaavista maalaisromanttista tyyliä, jossa tärkeitä ovat pienet yksityiskohdat. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme, jotka rakastavat tätä tyyliä, hyödyllisiä vinkkejä ja ideoita ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Visio

Unelmamme on olla kansainvälisesti tunnettu yritys, joka aina pysyy alkuperäisessä ajatuksessa. Teemme kovasti töitä ainutlaatuisten ja laadukkaiden tuotteiden puolesta. Henkilökohtaisen palvelun on aina oltava etusijalla. Tavoitteenamme on tehdä tuotteita, joilla asiakkaamme kykenee kalustamaan kotinsa aitoon maalaisromanttiseen tyyliin. Kaikkien tuotteiden on oltava joko omaa suunnittelua tai vanhan tyylisiä. Yritämme saada juuri oikean patinan tuotteisiin, jotta ne olisivat mahdollisimman aidon tyylisiä.

Historia

Elämäntapa, kodin sisustus ja puutarha kiinnostavat meitä eniten ja ovat aina kiinnostaneet meitä. Emme ole koskaan olleet niitä, jotka vain noudattavat viimeisintä suuntausta. Olemme aina edenneet omalla tavallamme ja luovuutemme on vastaanotettu hyvin. Kierrätys ja kirpputori löydöt ovat aina olleet suuri osa elämäämme. Meidän lapsuudestamme lähtien "metsästyksen" ilo ja ainutlaatuisten tavaroiden löytäminen on ollut melkein sanoinkuvaamattoman kivaa. Saman tunteen koemme, kun entisöimme vanhan huonekalun tai annamme sille patinan. Vanhat tavarat, joilla on luonnetta ja historiaa, näemme elämässämme välttämättömiksi. Luonnollisena seurauksena maalaisromanttinen tyyli on aina ollut sydäntämme lähellä.

Yhtiö on toiminut vuodesta 2004 ja pääkonttori sijaitsee idyllisessä ympäristössä, maatilan alueella Kondrupissa, Randersin pohjoispuolella Tanskassa.

 

New at the end of June 2020:

JDL and Vitage Paint (Chalk paints) have split into two separate companies!

Vintage Paint has been incorporated into its own company called Vintage Paint and the company is domiciled in the Netherlands.

Vintage Paint paints are always made in a Dutch factory, so the transport distance of paints to the warehouse is significantly shortened and Erik, the owner of the company, has worked for years as a JDL agent in Germany, Belgium and of course the Netherlands. He has also been responsible for the production of paints from the beginning. This shortening of transport distances is definitely a good change for the customers and environment as well!

 

Who are we and why the name Jeanne d'Arc Living?

The French heroine Joan of Arc was an amazing woman who had a will and a determination out of the ordinary. She was not governed by what contemporaries thought you should or should not do. She went her own way and fought to the last, for what she believed in.

When we use her name in connection with our business, firstly it is with great respect for this amazing woman. Secondly, because we think that we can all learn something from her – still 600 years later.

We should all dare to go our own way and dare to stand out from the crowd. It has from the outset been one of our biggest goals in this company. We constantly try to think outside the box and we fight for what we believe in. 

Products

The company has several branches, including publishing our own magazines and books. The common thread in everything we do and our big passion is the French / Scandinavian country style. We make a magazine that sticks to the style and without distracting advertisements anywhere. Of course, it is a challenge. It requires a lot of editorial material and thereby a passionate staff, of which we make the majority ourselves. The magazine is published in seven languages.

We also operate a wholesale business, mainly with its own design, produced both here in Denmark and abroad. We offer a wide selection of chalk-based paint (now own by Vintage Paint), handcrafted products, clothing, home textiles, furnishings, craft items and more - all in real nostalgic country style. We design almost all of our products ourselves, and many of them are handmade.

Mission

We want to produce the characteristic, distinctive and evocative French / Scandinavian country style that is all about the little details. We strive to help people who are also passionate about this style, which is why we have made it our goal to provide our customers with useful tips and ideas and serve them at a high personal level.

Vision

Our dream is to be an internationally renowned company that always stick to the original. We work hard for unique products and good quality. Personal service must always be of highest priority. Our goal is to collect and provide all the customers needs to be able to furnish their homes in true country style. All products must be either our own design or reproductions of old things. We will continue to try to add just the right patina on products, to make them as authentic as possible.

History

Lifestyle, home décor and garden, is something that interests most. It has always been our interest. We have never been one of those who just followed the latest trend. We have always gone our own way and our creativity has been greatly received. Recycling and flea market finds have always been a big part of our lives. Right from our childhood, the joy of "hunting" and finding unique things, has been almost indescribable. It is the same feeling we get when we restore an old piece of furniture or give it patina. Old things with soul and history, we see as indispensable in our lives. As a natural consequence thereof, it has always been the country style that has been our heart. 

The company has existed since 2004 and the head office is based in idyllic surroundings, on a four-winged farm in Kondrup, north of Randers, Denmark.