Reilun kaupan järjestö - WFTO


World Fair Trade Organisation on reilun kaupan järjestö, joka on laatinut 10 periaatetta, joita kunkin yrityksen on noudatettava koko liiketoiminnassaan, jos haluaa hakea heidän sertifikaattinsa/logonsa käyttöönsä. He myös suorittavat seurantaa näiden periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi.

WFTO:n 10 reilun kaupan periaatetta

1. Mahdollisuuksien luominen taloudellisesti heikommassa asemassa oleville tuottajille

2. Läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus

3. Reilun kaupankäynnin käytännöt

4. Kohtuullisen hinnan maksaminen

5. Lapsityövoiman ja pakkotyön kieltäminen

6. Sitoumus syrjimättömyyteen, sukupuolten tasa-arvoon ja yhdistymisvapauteen

7. Hyvien työolojen varmistaminen

8. Kapasiteetin kehittäminen

9. Reilun kaupan edistäminen

10. Ympäristön kunnioittaminen

 

WFTO = sosiaalinen yritys + reilu kauppa

"Olemme reilua kauppaa harjoittavien sosiaalisten yritysten globaali yhteisö. Takuujärjestelmämme varmistaa, että jäsenemme ovat todella reilun kaupan yrityksiä. Tämä tarkoittaa, että jäsen yrityksemme ovat edelläkävijöitä noudattaessaan liiketoimintamalleja, jotka asettavat ihmiset ja planeetan etusijalle.

Reilun kaupan yritykset syntyvät vaikuttamaan. Ne ovat sosiaalisia yrityksiä, jotka harjoittavat täysin reilua kauppaa. Ne vaikuttavat n. 1 miljoonaan toimeentuloon, joista 74% on naisia.

Nämä yritykset muuttavat paikallisia yhteisöjä, tekevät pioneerikierrätystä, kehittävät naisten asemaa, puolustavat pakolaisten oikeuksia ja harjoittavat luonnonmukaista maataloutta. Näiden yritysten vaikutus ulottuu laajalle ja WFTO on heidän globaali yhteisönsä." (WFTO)

Järjestelmä on alun perin suunniteltu syrjäytyneille tuottajille, joita nykyään ei palvele reilun kaupan sertifiointijärjestelmä, joka oli tarkoitettu hyödykkeille. Esimerkiksi käsityön monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden vuoksi tuotestandardia on teknisesti vaikea soveltaa. Järjestelmä tarjoaa sitten vaihtoehdon, joka varmistaa, että organisaatio harjoittaa reilua kauppaa kaikessa toiminnassaan. Kun organisaatio on sertifioitu, se voi käyttää merkintää kaikissa tuotteissaan.

Hankkimalla tuotteita WFTO merkin omaavilta yrityksiltä tai heidän jälleenmyyjiltään, tuet maailman muutosta parempaan suuntaan ja sellaiseksi, kuin sen pitäisi jo olla! Kiitos.

Lähteet: Wikipedia, WFTO-sivut, People Treen sivut